üniversite kursu ankara


gözü almamak deyimi


(1) bir işi yapacak, becerecek gücü ve yeteneği kendisinde bulamamak, gözü yememek. (2) görünüşü kendisine güven vermemek, görünüşünü beğenmemek, gözü tutmamak.

Son Sorgulanan Deyimler

Deyim

Anlamı

(1) bir işi yapacak, becerecek gücü ve yeteneği kendisinde bulamamak, gözü yememek. (2) görünüşü kendisine güven vermemek, görünüşünü beğenmemek, gözü tutmamak.

dıştan görünüşü kıskançlık uyandıracak denli güzel ama içyüzü sahibi için hiç de öyle olmayan, üzücü olan şeyler için "görünüşe aldanmamak" anlamında söylenir.

dışı çok süslü, güzel görünüşlü ama içi çok kötü.

elverişli durumdan, olanaktan hemen yararlanmak, çıkan olanağı değerlendirmek.

gerektiği, yeri geldiği halde hiçbir şey söylememek, susmak. örnek: Onca şeye karşı hiç ağzını açmadı.

'canım gibi sevdiğim' anlamında söylenir.

(1) iyi, yerinde olmamak, kötü olmak. örnek: Bu iş fena oldu. (2) (biri) hasta gibi olmak, kendini yitirmek, fenalaşmak, örnek: Durup dururken fena olmak, hastalık belirtisi olabilir. (3) (biri) pek çok üzülmek, çok sarsılmak, örnek: Haberi duyunca fena olmuştu.

(bir yeri) çok iyi tanımak, her şeyiyle ayrıntılı olarak biliyor olmak, çok yakından bilmek. örnek: Orayı avcunun içi gibi biliyormuş.

erkek gibi iriyarı kadın, erkeksi kadın.

yenilecekmiş gibi görünüp gizli gizli yerime yollarını aramak. örnek: O hep alttan güreşir.

bir kimsenin dara düşmüş olmasından yararlanmak, bir kimseye, içinde bulunduğu güç durum dolayısıyla bir zararı kabul ettirip bundan çıkar sağlamak. örnek: Onu iyi bilirim, insanı darda boğmakta beceriklidir.

argo işini bozarak büyük zarara uğratmak, (ona) büyük bir kötülük yapmak.

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2023

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.